Formatie & Coalitieonderhandelingen

Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg >>

 

Raadsvergadering 18 juni: vaststellen Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg >>

 

Gesprek raad met inspiratoren (coalitieonderhandelingen) 04-06-2018

Bekijk de vergadering >>

 

Gesprek raad met coalitieonderhandelaars 28-05-2018

Bekijk de vergadering >>

 

Raadsvergadering 14 mei 2018 | Raad stemt in met initiatiefvoorstel formatie-opdracht coalitievorming 

Bekijk de vergadering >>

Lees het initiatiefvoorstel >>

 

Bericht informateur Hans Dieteren 25 april 2018

Bericht van informateur Hans Dieteren, waarin hij het resultaat meldt van zijn verkenning naar de mogelijkheden van de vorming van een nieuw stadsbestuur. D66, GroenLinks, VVD en CDA hebben er vertrouwen in om met elkaar en met de andere partijen in de raad te komen tot een zo breed mogelijk akkoord.

Lees het bericht >> 

 

Brief D66 17 april 2018

Brief aan informateur Hans Dieteren om een onderzoek te doen naar een nieuw stadsbestuur dat kan rekenen op een werkbare en stabiele meerderheid in de raad.

lees de brief >>

 

Raadsvergadering 16 april 2018 bespreking eindrapport Philip Eijlander

Bekijk de vergadering >>

 

Eindbericht Philip Eijlander 10 april 2018

Mededeling dat het niet gelukt is om de verkenning af te ronden met een voorstel voor een coalitie met de grootste partij en de winnaar van de verkiezingen (de LST).

lees het eindbericht >>

 

Tussenbericht Philip Eijlander 1 april 2018

Verkenning coalitie uit 3 van de 4 partijen van de huidige coalitie (D66, Groen Links en het CDA), aangevuld met de Lijst Smolders Tilburg. Mededeling is dat de gewenste samenstelling niet haalbaar is en dat de LST de verkennende fase voortzet om te onderzoeken of een coalitie van de LST met andere partijen haalbaar is.

Lees het tussenbericht >>

 

Persbericht LST Verkenning coalitieonderhandelingen gemeente Tilburg

Lees het persbericht >>

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA