LAAT JE HOREN!

Als inwoner of vertegenwoordiger van een organisatie of instelling kun je raadsleden op verschillende manieren benaderen. Heb je een vraag, wens of suggestie? Wil je een onderwerp onder de aandacht van de raad brengen? Dat kan! Laat de raad horen wat jij belangrijk vindt voor onze stad en dorpen. Raadsleden gaan graag in gesprek met jou.

 

In gesprek met de raad

Inwoners, instellingen en organisaties kunnen zelf het initiatief nemen om een kwestie onder de aandacht te brengen van de raad. Neem contact op met de Raadsgriffie als je in gesprek wilt met de raad. Jouw verzoek wordt voorgelegd aan de Agendacommissie. Deze commissie bepaalt o.a. de agenda’s en de indeling van de bijeenkomsten en gesprekken van de raad.

Maak je punt bij de Raad

Nieuw! ‘Maak je punt bij de gemeenteraad’. Heb je een plan of idee of zie je iets in je wijk waarover je het wilt hebben? Dan kun je dat op een makkelijke manier bij de raad aankaarten.

‘Maak je punt bij de gemeenteraad’ is een experiment om  het inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout gemakkelijker te maken en hen te stimuleren om zelf plannen en ideeën te ontwikkelen en hierover met de gemeenteraad in gesprek te gaan. Het experiment loopt tot eind 2019. Dan vindt een evaluatie plaats.

Meer informatie over Maak je punt bij de raad >>

Neem contact op met een raadslid of fractie

Wil je een afspraak maken met een raadslid kijk dan voor de contactgegevens op de persoonlijke pagina’s van de raadsleden (klik op een van de foto’s onderaan deze pagina). Wil je meerdere raadsleden uitnodigen dan kun je dat ook regelen via de Raadsgriffie. Stuur een e-mail

Nodig raadsleden uit

Inwoners, verenigingen, comités en organisaties kunnen raadsleden ook uitnodigen voor bijeenkomsten of activiteiten om te pleiten voor hun zaak. Raadsleden geven graag gehoor aan die uitnodiging. Het is wel van belang om tijdig actie te ondernemen, want raadsleden zijn druk bezet. Neem contact op met de Raadsgriffie om een afspraak te maken.  

Petitie indienen

Alle Nederlanders hebben het recht om bij de overheid (regering, het parlement, provincie of gemeente) een petitie in te dienen. In een petitie vragen de ondertekenaars aan de overheid om actie te ondernemen, bijvoorbeeld om een probleem op te lossen. Op het petitieloket van de gemeente Tilburg. kun je een e-petitie starten over zaken die in Tilburg spelen. Als u vindt dat u voldoende ondertekenaars hebt of als er een belangrijk moment voor uw petitie aanbreekt, kunt u de petitie indienen. De Raadsgriffie zorgt ervoor dat de petitie op de juiste plaats terecht komt. Dat kan de gemeenteraad zijn of het college. U wordt daarvan op de hoogte gehouden en hoort wat er met uw petitie wordt gedaan. Het kan ook zijn dat een onderwerp door de raad of het college op de politieke agenda komt en dat juist dát moment het beste moment van indiening is. Dan bent u immers op tijd om invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces. Als er zich zo’n moment voordoet, wordt u door de Raadsgriffie geïnformeerd. Daarom is het belangrijk dat als u een petitie start, dat u uw contactgegevens invult. Wij doen ons best om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij kunnen u alleen niet garanderen dat u gelijk krijgt of dat u voor elkaar krijgt wat u wenst.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA