Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt de raadsleden en fungeert als loket voor burgers. Heeft u vragen over het doen en laten van de raad, wilt u een raadslid spreken of contact met een van de politieke partijen, neem dan contact op met de raadsgriffie.

Raadsgriffie Tilburg
Het Laken
Hart van Brabantlaan 12-14-16
5038 JL Tilburg
Telefoon: 013-542 8284
(Postbus 90155 / 5000 LH Tilburg)

Stuur een e-mail naar de Raadsgriffie >>

Griffier Secretariaat
Gerard Vrenken Ineke Schreppers-Immers
t. 542 8285 t. 542 8284
   
Themacommissie Vestigingsklimaat  
secretaris: Marjo van de Loo senior raadsadviseur: Marleen Geerts
t. 5428299 t. 542 9243
   
Themacommissie Sociale Stijging  
secretaris: Hans Hamers senior raadsadviseur: Marjolein van Pelt
t. 5428412 t. 542 9195
   
Themacommissie Bestuur  
secretaris Maarten Janus senior raadsadviseur Janneke Oosterhuis
t. 5428942 t. 542 9977
   
Themacommissie Leefbaarheid  
secretaris: Maarten Janus seniro raadsadviseur Veiligheid & Sociale Leefomgeving:
t. 5428942 Marjolein van Pelt
  t. 542 9195
  senior raadsadviseur overige ondewerpen:
  Marleen Geerts
  t. 542 9243
   
Auditcommissie senior raadsadviseur: Janneke Oosterhuis
  t. 542 9977
Communicatieadviseur  
Marion van Berkel  
t. 5428093